Collaborative Information Site

User Profile @hidirisitmez

follow: RSS


hidirisitmez's Posts

İstanbul da Kaliteli Hizmet Veren Psikolojik Danışmanlık Merkezi

posted by hidirisitmez on Dec 26, 2016
tags: psikolog

İstanbul Yenibosna' da kaliteli ve uzman psikolog ekibiyle psikolojik danışmanlık hizmeti veren Pisikonet danışanlarına en iyi hizmeti vermek için her gecen gün çalışma arkadaşlarıyla yeni eğitim ve danışan ihitiyaçlarına göre en uygun eğitimli ekipini sürekli olarak yeniliyor.Danışan ve psikolog arasındaki özel konuşmalar tamamen saklı ve iki kişi haricinde kimseyle paylaşılmıyor.

Psikolojik danışma merkezlerinde psikologlarınızdan mutlaka diplomasını göstermesini rica ediniz.Her geçen gün içerisinde sahtecilik yayılan ülkemizde bunu yapmanız sizin tamamen sağlığınızla alakalıdır.

Psikologlarmızın diploma ve diploma nolarını danışma merkezi içerisinde görüp sorgulatabilirsiniz.

continue reading
547 visits |0 Comments|Reply

bilgi ift ve aile terapisi

 •   Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.

     Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Ekonomik problemler

continue reading
9 visits |0 Comments|Reply

Emdr Terapisi

Emdr Terapisi

Emdr; göz hareketleriyle ile sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak adlandırılan bir psikoterapi tekniğidir. 1987 yılında Amerikalı psikolog Shapiro tarafından bulunan ve geliştirilen bu psikoterapi yöntemi kişinin yaşadığı travmatik yaşantılarla ilgili olumsuz duygu, düşünce, beden duyumlarını ve bireyin kendi inançlarını inceledikten sonra bu olumsuz anıları önce duyarsızlaştırıp daha sonra yeniden işleyerek yapılan bir psikoterapi tekniğidir.

cinsel terapi  -  cinsel terapist - vajinismus - vajinismus nedir? - vajinismus sorunları kadınlarda cinsel isteksizlikçift ve aile terapisi - yetişkin terapisi çocuk ve ergen terapisi - grup terapisi oyun ve kum terapisi emdr terapisi

continue reading
466 visits |0 Comments|Reply

Grup Terapisi

Grup terapisi, bu konuda eğitimini almış bir terapist ve duruma göre eğitimli bir yardımcı terapistle sürdürülüp yönetilen yaklaşık 5-20 kişiyle yapılan bir terapi çeşididir. Katılımcılar kendi görüşlerini, düşüncelerini ve bakış açılarını grupla paylaşırken aynı zamanda grubun diğer üyelerinden geribildirimler alarak kendisi veya durum hakkında farkındalık kazanma fırsatına sahiptir.

 

cinsel terapi       -  cinsel terapist - vajinismus - vajinismus nedir? - vajinismus sorunları kadınlarda cinsel isteksizlikçift ve aile terapisi - yetişkin terapisi çocuk ve ergen terapisi - grup terapisi oyun ve kum terapisi emdr terapisi

continue reading
14 visits |0 Comments|Reply

Cinsel Terapi

Cinsel Terapi 

Birey davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik kavramı sadece cinsel organlarla sınırlı kalmış değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş düşüncelerin çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin fiziksel ve psikolojik faktörleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri öncül olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir.  

cinsel terapi       -  cinsel terapist - vajinismus - vajinismus nedir? - vajinismus sorunları - kadınlarda cinsel isteksizlik- çift ve aile terapisi - yetişkin terapisi - çocuk ve ergen terapisi - grup terapisi - oyun ve kum terapisi - emdr terapisi

continue reading
7 visits |0 Comments|Reply

Vajinismuslu Bir Kadının Ruhsal Durumu

Vajinismuslu bir danışanımın terapi odasındaki ilk seansımızda dilinden dökülenler…

Vajinismus bilindiği üzere kadınların hangi sosyoekonomik ve sosyokültürel seviyede olursa olsun bazı endişelerden ötürü vajinal kaslarını istemsizce kasması sonucu cinsel birlikteliğin sağlanamaması durumdur. Oluşumunun daha önceki yazılarda bahsetmiş olduğumuz üzere birçok nedeni vardır. Hiç bir şekilde ilişkiye girilememesi ya da daha sonradan oluşan cinsel birleşememe durumu şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

 

Grup içerisinde iyileşme sağlayan kişileri gördükçe tedaviye motive olur daha hızlı iyileşme gösterirler.Cinsel terapi ve bireysel bilişsek ve davranışsal terapi de oldukça fayda sağlayan yöntemlerdir.Kimi uzmanlar vajinismusta hipnoz yöntemini de kullanmaktadırlar.Durumun psikoloik boyutunun daha da kötüye gitmemesi için bu sorunu yaşayan kadınlar bir an önce fiziksel muayenelerini yaptırıp bir cinsel terapiste başvurmalıdırlar.

continue reading
9 visits |0 Comments|Reply

Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

 

Sağlıklı bir hayat sürebilmenin ön koşulu fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmektedir. Günlük yaşamın koşturmacası içinde birçok insan kendisinin, yaşadıklarının, duygu ve düşüncelerinin farkında olamamaktadır. Yetişkin Terapi de amaç bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendinin ve sorunlarının farkında olmasını, yaşadığı problemleri çözme becerisi kazanmasını böylelikle kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık yaşamak isteyen, problemlerinin farkında olan ya da yaşadığı problemleri fark etmek isteyen herkes yetişkin Terapiden yararlanabilir.

Yetişkin Terapisi,yetişkin terapisi,yetişkin psikologu,psikolog yetişkin terapisti

continue reading
28 visits |0 Comments|Reply

PSİKOTERAPİST KİMDİR?

PSİKOTERAPİST KİMDİR?

Psikologlar terapi yapabilmek yani psikoterapist unvanı ile çalışabilmek için geçerliliği olan, kanıtlanmış bir ekolün eğitimine katılmak durumundadırlar. Bu terapi eğitimleri; Psikanalitik terapi, bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi, oyun terapisi, aile terapisi, çift terapisi ve cinsel terapi gibi terapiler olmaktadır. Bu terapi eğitimlerinden en az birini veya daha fazlasını tamamlamış ve gerekli süpervizyonu almış ruh sağlığı uzmanlarına psikoterapist adı verilir. Psikoterapist danışanın şikayet ve beklentisine göre bu terapi yöntemlerinden uygun olanı seçer ve tedavi planı belirler. Danışanın isteği ve beklentisi terapistin kendi terapi ekolüne uygun değilse terapist danışan için gerekli yönlendirmede bulunur.

psikolog  ,  uzman psikolog  ,  istanbul psikolog  ,  psikolog bul  ,  istanbul psikolog bul  , istanbul uzman psikolog bul

continue reading
20 visits |0 Comments|Reply

UZMAN PSİKOLOG KİMDİR?

Lisans eğitiminin ardından psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarından birinde uzmanlık yapmak için üzerine 2 yıllık bir yüksek lisans eğitiminin olması şarttır. Bu uzmanlık alanları nelerdir diye bakacak olursak klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, adli psikoloji, endüstri ve spor psikolojisi olarak saymamız mümkün. Bu gibi alanlarda 2 yıl süreyle yüksek lisansını tamamlayan psikologlar uzman psikolog unvanı alarak çalışabilmektedirler. Klinik psikoloji alanında uzmanlık (yüksek lisans) yapan bir psikolog uzman klinik psikolog unvanıyla çalışabilirken, gelişim psikolojisi alanında uzmanlık (yüksek lisans) yapan bir psikolog ise uzman gelişim psikoloğu unvanı ile çalışma hayatını devam ettirebilir.

psikolog uzman psikolog , istanbul psikolog , psikolog bul , istanbul psikolog bul , istanbul uzman psikolog bul

continue reading
20 visits |0 Comments|Reply

PSİKOLOG KİMDİR?

Hayvan davranışlarını Bilimsel metodlar kullanarak Inceleyen İnsan, Davranış tedavisini sağlayan kişidir Ettik teşhis bozuklukların gelişimsel Ettik Ettik. İnsanların duyguları, Bilişsel Süreçleri, öğrenme Davranışları, heyecanları, kaygıları, korkuları Hakkında Araştırmalar yaparak Bunların çoğu yerin epey cogu yerin epey cogu yerin epey tedavisine Yönelik Çeşitli çalışmalar yapar. Oğlu dönemlerde ruh sağlığı Alanında Çalışan kişilerde Artış gözlenmektedir.  Psikoloji  alanının Farklı birçok Uzmanlık kullanıcının kullanıcının kullanıcının alanı bulunduğundan kişilerde hangi Uzmana başvuracakları Konusunda kafa karışıklığı yaşanması normaldır. Öncelikle psikolog unvanını almak Için KİŞİLERİN 4 Yıllık " psikoloji " lisans eğitimini tamamlamış olmalari Gerekmektedir. Bu eğitim, kuramsal Ettik Teorik Olarak Yoğun Geçen Bir eğitim olmaktadır. 

psikolog , uzman psikolog , istanbul psikolog , psikolog bul , istanbul psikolog bul , istanbul uzman psikolog bul

continue reading
213 visits |0 Comments|Reply
[]